Tianjin
Address: 25/F,B,Ping'An Plaza,,
No.59-1,Ma Chang Road,He Xi District,
Tianjin, 300203, P.R.China.
Tel: 8622-83867799
Fax: 8622-83867899
Post Code: 300203
E-mail: yuem_zhu@cjleasing.com